$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

Wachttijden


De genoemde wachttijd is altijd een schatting. De wachttijd wordt via deze website zo goed mogelijk up-to-date gehouden. In sommige gevallen is het zo dat vanwege het gestelde budget door de zorgverzekeraar er in principe geen cliënten meer aangenomen kunnen worden dit kalenderjaar. Indien dit speelt voor een van de behandelaren staat dat vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling, maar u kunt ook onze suggesties lezen onder het kopje ‘hoe om te gaan met wachttijd’. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  In onze praktijk is er is geen verschil in aanmeld- of behandelwachttijd voor verschillende diagnosegroepen.  Zie voor de gang van zaken rondom aanmelding voor intake en behandeling ‘Aanmelding cliënten’ van deze website.

Wachttijd bij Eleonore Bak

 

De wachtlijst voor intake en individuele behandeling Eleonore Bak is op dit moment naar schatting 15 weken. Voor schemagroepstherapie is er behandeling binnen enkele weken mogelijk als dit een passend aanbod blijkt. Op deze website wordt de wachtlijst zo goed mogelijke up-to-date gehouden.

Belangrijke info: voor 2019 heb ik niet met alle ziektenkostenverzekeraars een contract; er zijn contracten met de ziektekostenconcerns CZ, VGZ, VRZ, Zilveren Kruis en hun labels. Er is geen contract afgesloten met de concerns Menzis, DSW en Caresq. Voor meer informatie en toelichting kunt u op deze website kijken op de pagina tarieven en vergoedingen, klik op de volgende link: http://www.psybreda.com/vergoeding-eigen-bijdrage-en-tarief/

Laatst bijgewerkt 6-2-2019

Wachttijd bij Carolijne Klunne

 

De wachtlijst voor intake en behandeling bij Carolijne Klunne is vanwege vele aanmeldingen momenteel gesloten. Er is nog wel mogelijkheid voor aanmeldingen voor schemagroepstherapie. Wanneer aanmelden weer mogelijk is wordt dat hier vermeld.

Voor 2018 is er met alle verzekeraars een contract behalve DSW (inTwente en Stad Holland) en Caresq (Promovendum, National Academic, Besure). Voor deze genoemde verzekeringen zal de verzekeraar een deel door uzelf laten betalen. Voor verdere informatie zie “tarieven en vergoedingen”.

Voor 2019 is met alle verzekeraars een contract afgesloten.

Laatst bijgewerkt 08-02-2019

Wachttijd bij Rogier Poels

 

De wachttijd voor intake en behandeling is naar schatting 15 weken. Op deze website wordt de wachttijd zo goed mogelijk up-to-date gehouden.
Ik heb geen contract met CZ afgesloten, dit betekent dat de verzekeraar een deel door uzelf laat betalen. Voor meer informatie zie “tarieven en vergoedingen”.

Laatst bijgewerkt 14-02-2019