$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

PsyBreda

Welkom bij PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Wij zijn drie zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en vinden elkaar in de passie voor ons vak. Vanuit deze passie werken wij samen door steeds te willen verdiepen, verbeteren en doorgeven van deze kennis en kunde. Naast psychotherapeutische behandelingen bieden we ook onderwijs, workshops, supervisies en leertherapie. We werken alle drie vanuit het psychotherapeutische gedachtengoed waarvan we zijn doordrongen: met onze cliënten, studenten en collega’s gaan we op weg en proberen hen te helpen zoeken naar wat ze nodig hebben. Naast dat wij uitgaan van dezelfde principes en werkwijzen en goed kunnen samenwerken, zijn wij toch drie heel verschillende psychotherapeuten. Van dit verschil maken we zelf steeds gebruik door zaken scherp te krijgen, elkaar te ondersteunen en taken te verdelen. In onze behandelpraktijk betekent dit dat u een keuze maakt en het avontuur aangaat met een van ons drie.


Informatie omtrent Corona-virus

17 april 2020
Op basis van de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus leest u hieronder meer informatie hoe wij hier als PsyBreda hier mee omgaan. 

Doorgang van gesprekken
De behandelaren van PsyBreda nemen persoonlijk met u contact op over de doorgang van de gesprekken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar het bieden van maatwerk en een veilige manier van werken met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Zowel voor u als cliënt maar ook voor de behandelaar. Alle behandelaren van PsyBreda hebben de komende weken te maken met de sluiting van scholen en kinderopvang. Dit kan tot gevolg hebben dat gesprekken verplaatst of afgezegd moeten worden. 

Videobellen
Uw behandelaar informeert u over zijn of haar beleid of voorkeur aangaande de face to face contacten. Het kan zijn dat uw behandelaar enkel digitaal/online gesprekken via een beveiligde videoverbinding aanbiedt of de gesprekken telefonisch voert. Daarnaast kan ook via de beveiligde mail of beveiligde berichtenservice contact onderhouden worden. 

Hopende op uw begrip voor bovenstaande maatregelen en op een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

PsyBreda

Praktijk Eleonore Bak, Praktijk Klunne en Psychotherapiepraktijk Poels