$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

PsyBreda

Welkom bij PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Wij zijn drie zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en vinden elkaar in de passie voor ons vak. Vanuit deze passie werken wij samen door steeds te willen verdiepen, verbeteren en doorgeven van deze kennis en kunde. Naast psychotherapeutische behandelingen bieden we ook onderwijs, workshops, supervisies en leertherapie. We werken alle drie vanuit het psychotherapeutische gedachtengoed waarvan we zijn doordrongen: met onze cliënten, studenten en collega’s gaan we op weg en proberen hen te helpen zoeken naar wat ze nodig hebben. Naast dat wij uitgaan van dezelfde principes en werkwijzen en goed kunnen samenwerken, zijn wij toch drie heel verschillende psychotherapeuten. Van dit verschil maken we zelf steeds gebruik door zaken scherp te krijgen, elkaar te ondersteunen en taken te verdelen. In onze behandelpraktijk betekent dit dat u een keuze maakt en het avontuur aangaat met een van ons drie.

Informatie omtrent Corona-virus

22 januari 2021
Op basis van de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus leest u hieronder meer informatie hoe wij hier als PsyBreda hier mee omgaan. 

Heeft u of één van uw huisgenoten klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, neem dan met uw behandelaar contact op om af spraken te maken over de wijze van contact. De gesprekken kunnen eventueel via beveiligd videobellen of telefonisch worden voortgezet.
De face-to-face contacten worden op 1,5 meter afstand gevoerd. Leest u verder de informatie zoals deze op de verschillende locaties van PsyBreda zijn opgehangen, over bijvoorbeeld desinfecteren van de handen en toiletgebruik. 

Hopende op uw begrip voor bovenstaande maatregelen en op een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

PsyBreda

Praktijk Eleonore Bak, Praktijk Klunne en Psychotherapiepraktijk Poels