$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

Privacy & Klachtenregeling

 

Privacy
Uw privacy en onze kwaliteit van behandelen staan bij ons in de praktijk bovenaan. Wij vinden het belangrijk dat u zich vrij voelt om zich aan te melden en alles te bespreken wat u wilt. Wij hebben dan ook een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een keuringsarts of Arbodienst.
Een zorgverzekeraar heeft slechts bij hoge uitzondering, in het geval van een zogenaamde materiele controle, recht om uw dossier in te zien. Dit is om na te gaan of uw behandeling correct gedeclareerd is. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz) via www.platformggz.nlhttps://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz.
Als u wilt voorkomen dat uw zorgverzekeraar informatie over de gestelde diagnose krijgt ten tijde van de declaratie, dan is het mogelijk voor de behandelaar om deze tot op zekere hoogte af te schermen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit met uw behandelaar bespreken.
Volgens onze beroepscode mogen we alleen in noodsituaties onze geheimhoudingsplicht doorbreken, enkel als mensen in gevaar zouden komen. Met collega’s die eveneens gebonden zijn aan geheimhouding, mogen wij overleg voeren over uw behandeling, hiervoor is geen toestemming van u nodig. Deze toestemming is wél nodig voor het terugkoppelen van informatie naar uw huisarts.

Klachten
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling. Het kan natuurlijk voorkomen dat u dat niet bent en we hopen dat u dit met ons bespreekt zodat we in goed overleg de beste behandeling voor u kunnen bieden. Mocht het niet lukken om in gesprek met ons het probleem op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
Alle behandelaren van PsyBreda zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en deze vereniging kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleiden psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Lukt het bemiddelen niet, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.
In 2017 verandert de klachtenregeling in de geestelijke gezondheidszorg. In de cliëntenfolder die tegen die tijd verschijnt, kunt u daar meer over lezen.

LVVP
LVVP (landelijke Vereniging van vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten):
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
T 030 2364338
E bureau@lvvp.info
W www.lvvp.info.nl