$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

Leertherapie

Schemagerichte groepsleertherapie voor Klinisch Psychologen- en Psychotherapeuten-in opleiding in combinatie met Mindfulness Based Cognitive Therapy) start jaarlijks in oktober.
Voor verdere informatie wordt u verwezen naar http://www.eleonorebak.nl/leertherapie

Rogier Poels biedt ook individuele leertherapie welke geldt voor de opleidingsroute VGCT en voor opleidingen in het BIG-register. 

Supervisie

Individuele supervisie voor gedragstherapeuten, GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch psychologen ten behoeve voor de officiële opleidingen is mogelijk in het kader van Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie bij Eleonore Bak en Rogier Poels (VGCT en NPV).

Supervisie of intervisiebegeleiding voor huisartsen en andere professionals

Om zo goed mogelijk binnen de eerste lijn op het gebied van psychologische problemen te behandelen, namelijk zo snel, kort en zo dichtbij mogelijk de patiënt, kan er supervisie gegeven worden over diagnostiek, indicatiestelling en de toepassing van eenvoudige behandelmethodieken. Het op de juiste wijze volgen van een richtlijn voor de behandeling van depressieve klachten, angstklachten en andere problematiek kan soms genoeg zijn om een patiënt zonder medicatie verder te helpen of op de been te houden ter overbrugging naar een behandeling bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hiervoor kunt u Eleonore, Carolijne en Rogier benaderen.

Cursusaanbod en lezingen

In-company cursussen Schematherapie en lezingen over diverse onderwerpen met betrekking tot psychotherapie en psychopathologie zijn bespreekbaar. Hiervoor kunt u Eleonore, Carolijne en Rogier benaderen.