$(document).ready(function(){ var text = $(".et-blurb-container h4").text(); text.replace('& ', '&
'); console.log('hoi'); });

Wachttijden

De genoemde wachttijd is altijd een schatting. De wachttijd wordt via deze website zo goed mogelijk up-to-date gehouden. Wanneer de wachttijd erg lang wordt sluiten wij de wachtlijst tot dat er weer meer ruimte komt. U kunt zich dan niet aanmelden. In sommige gevallen is het zo dat vanwege het gestelde budget door de zorgverzekeraar er in principe geen cliënten meer aangenomen kunnen worden dit kalenderjaar. Indien dit speelt voor een van de behandelaren staat dat vermeld. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling, maar u kunt ook onze suggesties lezen onder het kopje ‘hoe om te gaan met wachttijd’. Uw zorgverzekeraar kan u in sommige gevallen ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In onze praktijk is er is geen verschil in aanmeld- of behandelwachttijd voor verschillende diagnosegroepen. Zie voor de gang van zaken rondom aanmelding voor intake en behandeling ‘Aanmelding cliënten’ van deze website. 
Op deze website wordt de wachttijd zo goed mogelijk up-to-date gehouden.

Wachttijd bij Eleonore Bak

De wachttijd voor intake en individuele behandeling is momenteel gesloten. Zodra aanmelding weer mogelijk is wordt dat hier aangegeven.

Voor 2021 is er met de meeste verzekeraars een contract; er geen contract met Menzis. Voor meer informatie: http://www.psybreda.com/vergoeding-eigen-bijdrage-en-tarief/

Laatst bijgewerkt 8/10/2021

Wachttijd bij Carolijne Klunne

De wachtlijst voor intake en behandeling bij Carolijne Klunne is momenteel gesloten. Wanneer aanmelding weer mogelijk is wordt dat hier vermeld. Voor CZ verzekerden is helaas geen mogelijkheid meer voor behandeling in 2021.

Voor 2021 is met alle verzekeraars een contract afgesloten.

Laatst bijgewerkt 8/10/2021

Wachttijd bij Rogier Poels

De wachtlijst voor intake en behandeling is vanwege de vele aanmeldingen momenteel gesloten

Ik heb geen contract met CZ afgesloten voor 2021, dit betekent dat de verzekeraar een deel door uzelf laat betalen. Met alle andere zorgverzekeraars is wel een contract afgesloten. Voor meer informatie zie “tarieven en vergoedingen”.

Laatst bijgewerkt 8/10/2021